Sago - Świadectwa Energetyczne Sago - Świadectwa Energetyczne
 
 
SAGO – ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Zgodnie z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 r. do transakcji kupna-sprzedaży oraz najmu konieczne jest posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków - Art. 3.1:

Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, lub najemca w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:
  • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
  • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • wynajmowanego.

Właściciel lub zarządca budynku, którego powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku. …

 

Świadectwa energetyczne | Dlaczego my | Referencje | Cena | Kontakt